KZ Mont spol. s r.o.

adresa:
Mistrovská 13
Praha 10 - Malešice
108 00
mapa

tel. kancelář: 274 777 571
fax kancelář: 274 782 594
email: kzmont@kzmont.cz

informace 24h denně
mobil jednatel: 602 329 137

Opravy a ekologické rekonstrukce kotlů na pevná paliva.

Máme 30leté zkušenosti s prováděním oprav kotlů. Na základě našich výsledků nám bylo dne 14. 3. 1996 vydáno oprávnění ITI ev. č. 459/2/96/TZ-K 3, které nahrazuje oprávnění z roku 1990 a umožňuje nám provádět práce na kotlích s pracovním přetlakem do 25 bar.

Součástí oprav a rekonstrukcí kotlů je technická dokumentace, dodávka a výroba náhradních dílů, dodávka a montáž vyzdívek, tlakové zkoušky, zaučení obsluhy, školení topičů s možností získání topičského průkazu, vypracování místního provozního řádu a na ekologizovaných kotlích autorizované měření, kterým garantujeme splnění zákona o ovzduší č. 86/2002 sb. nař. vlády č. 351, 352 a 353 a vyhláška MŽP č. 355, 356 z roku 2002, vydané odborem ochrany ovzduší ČIŽP.

Menší zakázky do 500.000,- Kč nám naše finanční situace umožňuje realizovat na základě garancí objednatele z vlastních prostředků.

Ekologické rekonstrukce provádíme na základě oprávnění výrobce kotlů ROUČKA, a to na kotlích typu S, H, V 2500 U.

Kotle SNINA ARK 1000 rekonstruujeme na základě rozhodnutí ředitelství ČIŽP Praha č. 90.00.3887.99.Hu ze dne 25. 5. 1999, ve kterém je konstatováno: „Produkt společnosti KZ mont spol. s r. o. aplikovaný na kotel ARK 1000 je možné považovat za nové zařízení sloužící k ochraně ovzduší dosahující úrovně nejlepší dostupné technologie.“

Ekologizace kotlů umožňují provozovatelům za desetinovou cenu nové plynové kotelny provozovat jejich tepelné zdroje další roky. Životnost je omezena pouze technickým stavem stávající technologie a potrubních rozvodů.

Kvalita našich služeb je objednateli hodnocena velmi kladně, k tomuto tvrzení nás opravňuje skutečnost, že nás naši zákazníci objednávají opakovaně na další práce – viz reference.